Leden

Ik wil iemand introduceren en ontvang 1 maand gratis

Het doel van Health Me is zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen om zo bij te dragen en een gezondere samenleving. Help jij ons mee?
Introduceren
Geef jij iemand een duwtje in de goede richting om te werken aan een gezonde leefstijl en blijft jouw introducee sporten bij Health Me? Dan ontvang jij een maand gratis. Deze gratis maand kan je claimen door hieronder het formulier in te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

  Openingstijden
  Bekijk via onderstaande knop de openingstijden van Health Me.
  Verplicht reserveren
  Voor een optimale drukte regulatie werken wij met een afspraken systeem. Dit zorgt er ook voor dat er voldoende aandacht is voor de sporters. Iedere kwartier laten wij drie of 4 nieuwe leden toe. Staat jouw gewenste tijd niet in het overzicht dan is dit blok al volgepland. Maak je geen zorgen er is altijd voldoende plek! Inplannen kan via de Health Me app deze kan je downloaden via de appstore voor Apple of via de playstore voor android. Je wordt dan doorgeleid naar sportivity. Hier maak je eenvoudig je wachtwoord aan. Je inlogcode is het door jou opgegeven mailadres. Kom je er nu niet uit laat het jouw Health Me coach weten en dan wordt je geholpen. 
  Abonnement bevriezen
  Ben je even niet in de gelegenheid om te sporten? Geen probleem, bij Health Me houden we rekening met jouw situatie. Let op: je abonnement pauzeren doe je op de club door het pauzeringsformulier te tekenen.

  Hieronder een overzicht van de mogelijkheden om te pauzeren met de daarbij behorende voorwaarden:
  Jaarlijks kan er maximaal één maand vakantie worden opgenomen. Tijdens de vakantie loopt de betalingsverplichting door. Aan het eind van de abonnementsduur wordt de afwezige periode toegekend als gratis periode. Is de abonnementsduur reeds verstreken zal de korting worden toegekend bij de herstart van het sporten.

  Afwezigheidsduur van maximaal één maand. De contributie tijdens deze periode gaat door. Aan het eind van de abonnementsduur wordt de afwezige periode toegekend als gratis periode. Is de abonnementsduur reeds verstreken zal de korting worden toegekend bij de herstart van het sporten.

  Bij afwezigheid langer dan een maand door: ziekte, ziekenhuisopname of sterftegeval van partner, is er de mogelijkheid om het abonnement tot 3 maanden te bevriezen. Gedurende deze periode gaan de betalingsverplichtingen door. Aan het eind van de abonnementsduur wordt de afwezige periode toegekend als gratis periode. Is de abonnementsduur reeds verstreken zal de korting worden toegekend bij de herstart van het sporten.
  Bij een bewijsbare baan of woning in het buitenland kan het abonnement voor maximaal drie maanden per jaar worden bevroren. Tijdens de afwezige periode zijn er geen betalingsverplichtingen. Echter wordt de abonnementsduur verlengd met de niet betaalde afwezigheidsperiode.
  Ik wil meer informatie
  Zoals we weten is sporten en bewegen van levensbelang voor iedereen! Met name spier verstevigende training zorgt ervoor dat het lichaam fit & vitaal blijft. Daarnaast maken je hersenen ook nog eens het stofje endorfine aan (het gelukshormoon). Toch doet maar 18% van de bevolking aan de training. Dat komt omdat de meeste mensen niet weten wat te doen in een traditionele sportschool. Hier heeft Health Me dé oplossing voor! Maak nu kennis met het alternatief voor de sportschool waarbij jouw doelen worden bereikt! Ook jij kan het!
  Algemene voorwaarden

  Gefeliciteerd met de eerste stap naar een gezonde levensstijl en bedankt dat jij ons hiervoor hebt gekozen! Door jouw inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Health Me Social Fit Club te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en huisregels zijn terug te vinden op www.healthme.nl en op te vragen bij de balie.

  ARTIKEL 1: DEFINITIES
  Ingangsdatum: dit is de aangegeven startdatum op het contract.
  Garantieperiode: Health Me Social Fit Club biedt haar sporters een garantieperiode aan van de eerste 3 maanden van het gekozen abonnement. In deze 3 maanden dient er minimaal 20 keer te worden getraind op de Milon cirkel met minimaal één rustdag tussen de trainingen. In dat geval behoud je het recht om het abonnement binnen diezelfde periode te beëindigen. De overige looptijd van de overeenkomst komt te vervallen en er zijn geen verdere betalingsverplichtingen. De garantieperiode start vanaf de eerste training en verloopt exact 3 maanden na de eerste trainingsdag. Wanneer er na 20 trainingen wordt doorgegaan naar een nieuw trainingsplan/fase gaat automatisch de resterende looptijd van het contract in.

  ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG
  Eenieder is welkom om lid te worden bij Health Me Social Fit Club. Er kan worden gekozen uit verschillende abonnementsvormen zoals gepresenteerd bij de inschrijving.

  Daarnaast wordt er een bedrag gehanteerd voor de administratie/inschrijving en voor de opstart. Onder de inschrijfkosten vallen de volgende diensten: aanleggen van het e-dossier, het registreren van de bijbehorende applicaties, een pas/polsband en een vervangende pas/polsband bij verlies of diefstal. De opstart van bij Health Me Social Fit Club bestaat uit: één op één begeleiding (Milon personal trainingssessie), persoonlijke instelling van de apparatuur, implementeren van het trainingsschema en uitleg van overige club faciliteiten.

  Er geldt een bedenktijd van één week na ondertekening van het contract. Je hebt hierbij de mogelijkheid om het contract kosteloos te herroepen. Mits er nog geen gebruik is gemaakt van de diensten en faciliteiten. Indien hier wel gebruik van gemaakt is, zullen de inschrijf/administratie- en opstartkosten in rekening worden gebracht.

  Voor de duur van het contract ontvang je een pas of polsband waar gebruik van kan worden gemaakt tijdens het contract. Het lidmaatschap staat op naam en is niet overdraagbaar. Je bent als lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en misbruik van de Health Me Social Fit Club pas/polsband en het lidmaatschap.

  ARTIKEL 3: BEVRIEZINGEN
  Voor iedere bevriezing dient er een bevriezingsformulier te worden getekend op de ingeschreven vestiging. Health Me Social Fit Club biedt haar leden de volgende mogelijkheden tot bevriezen:

  Vakantie: jaarlijks kan er maximaal één maand vakantie worden opgenomen. Tijdens de vakantie loopt de betalingsverplichting door. Aan het eind van de abonnementsduur wordt de afwezige periode toegekend als gratis periode. Is de abonnementsduur reeds verstreken zal de korting worden toegekend bij de herstart van het sporten.

  Blessure kort: het abonnement kan maximaal met één maand worden onderbroken. Om gebruik te maken van blessure kort dient er géén medisch attest of medisch dossier te worden aangeleverd. Gedurende de afwezige periode loopt de betalingsverplichting door. Aan het eind van de abonnementsduur wordt de afwezige periode toegekend als gratis periode. Is de abonnementsduur reeds verstreken zal de korting worden toegekend bij de herstart van het sporten.

  Expatregeling: bij een bewijsbare baan of woning in het buitenland kan het abonnement voor maximaal drie maanden per jaar worden bevroren. Tijdens de afwezige periode zijn er geen betalingsverplichtingen. Echter wordt de abonnementsduur verlengd met de niet betaalde afwezigheidsperiode.

  Blessure lang: bij afwezigheid langer dan een maand door: ziekte, ziekenhuisopname of sterftegeval van partner, is er de mogelijkheid om het abonnement tot 3 maanden te bevriezen. Gedurende deze periode gaan de betalingsverplichtingen door. Aan het eind van de abonnementsduur wordt de afwezige periode toegekend als gratis periode. Is de abonnementsduur reeds verstreken zal de korting worden toegekend bij de herstart van het sporten.

  Om gebruik te maken van blessure lang dient er een medisch attest, medisch dossier of verklaring van overlijden te worden aangeleverd bij de ingeschreven vestiging. Hierna kan deze bevriezing pas in werking worden gesteld. Health Me Social Fit Club behoudt het recht om de aangevraagde bevriezing af te wijzen zolang er niet is voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden.

  ARTIKEL 4: BETALING
  Als lid van Health Me Social Fit Club is er lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incassomachtiging wordt vanaf dit moment in werking gesteld. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Wanneer je als lid in gebreke bent gesteld of niet aan de betalingsverplichting voldoet zal Health Me Social Fit Club een tweede poging ondernemen om de contributie te incasseren. Indien het wederom niet voldaan kan worden, zal het openstaande achterstallige abonnementsgeld in één keer worden opgeëist via een incassobureau. De hiervoor bijkomende kosten zullen verhaald worden op het lid. Indien het lid niet meer in bezit is van een pas of polsband, kan er een nieuwe pas of polsband worden aangeschaft op de ingeschreven vestiging. Deze vergoeding zit eenmalig in de inschrijfkosten. De oude pas of polsband wordt automatisch geblokkeerd. Bij herhaling van verlies/diefstal zal er een vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas of polsband verrekend worden van €7,50. . De volgende keren is het lid zelf verantwoordelijk voor de vervangingsbijdrage. Deze wordt bij de volgende incasso verrekend. In de tussentijd blijven de betalingsverplichtingen van kracht.

  ARTIKEL 5: OPZEGGING
  Het abonnement loopt van rechtswege met de duur van het gekozen abonnement en is na die periode maandelijks opzegbaar. Opzeggen van het abonnement gebeurt op locatie middels het opzegformulier dat in tweevoud wordt opgesteld. Wordt er voor de 21e van de maand opgezegd zal het abonnement een maand na het ondertekenen van het opzegformulier stoppen. Wordt er na de 21e van de maand opgezegd zal het abonnement stoppen aan het eind van de opvolgende maand Vroegtijdig beëindigen van het abonnement kan worden gerealiseerd onder de volgende voorwaarden:

  Artikel 5.1: opzegging ter wille van een verhuizing is mogelijk indien het lid >10km van de vestiging gaat wonen. Hiervoor dient een bewijs van inschrijving aangeleverd te worden.

  Artikel 5.2: opzegging ter wille van een blessure, waardoor het sporten niet meer mogelijk is, kan alleen met een medische verklaring in behandeling genomen worden.

  Artikel 5.3: wanneer de overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 18 maanden, behoudt het lid het recht om zijn overeenkomst om te zetten naar 12 maanden door beroep te doen op de Wet van Dam. Wanneer het lid aangeeft hier beroep op te willen doen, gaat het lid akkoord met de afkoopregeling. De afkoopregeling bedraagt het verschil van de maandelijkse genoten korting tussen beide abonnementen.

  ARTIKEL 6: RISCIO EN AANSPRAKELIJKHEID
  Health Me Social Fit Club (en haar medewerkers) zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Voor het opbergen van eventuele waardevolle spullen kan er gebruik gemaakt worden van de aanwezige lockers.

  ARTIKEL 7: GEDRAGSCODE
  Leden die zich naar het oordeel van de Health Me Social Fit Club directie en/of haar personeelsleden schuldig maken aan: wangedrag en/of ongewenste intimiteiten, kunnen tijdelijk of definitief de toegang worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden zij hun lopende verplichtingen.

  ARTIKEL 8: KLEDINGVOORSCHRIFTEN
  Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Health Me Social Fit Club faciliteiten dient er aan de kledingvoorschriften worden voldaan. Er dient omgekleed te worden in de aangewezen kleedruimtes. Gepaste sportkledij, schone sportschoenen en een handdoek zijn verplicht. Bij gebrek aan een handdoek biedt Health Me Social Fit Club haar leden de mogelijkheid om een handdoek in bruikleen te nemen.

  ARTIKEL 9: KLACHTEN
  Health Me Social Fit Club doet haar uiterste best om haar leden van dienst te zijn en alle leden te motiveren tot een lange en gezonde leefstijl. Indien er klachten zijn betreurd Health Me Social Fit Club dit ten zeerste. Mocht je als lid een klacht ervaren dan kan dit in eerste instantie bij de manager van de vestiging worden gemeld. Indien dit niet leidt tot een gepaste oplossing kan er een mail gericht worden aan administratie@healthme.nl

  ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS
  Bij het ondertekenen van een Health Me Social Fit Club overeenkomst wordt er akkoord gegaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Eventuele foto- en video opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Wanneer dit niet gewenst wordt door een lid, dient dit aangegeven te worden bij de ingeschreven vestiging en zal Health Me Social Fit Club deze wens honoreren.

  Als lid dien je wijzigingen in het post-, e-mailadres, bankrekening- en telefoonnummer tijdig schriftelijk mede te delen bij de ingeschreven vestiging of door een mail te sturen naar administratie@healthme.nl.

  ARTIKEL 11: CAMERATOEZICHT
  Health Me Social Fit Club maakt gebruik van video- en audio toezicht apparatuur. Dit om de veiligheid te waarborgen van haar (personeels-) leden en goederen. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportruimte en koffiecorner en is daarmee niet aanwezig in het toilet, douche en kleedruimtes. De opgenomen beelden worden voor een duur van twee weken bewaard en enkel teruggekeken bij ongevallen.

  ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Health Me Social Fit Club zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de club gevestigd is. Health Me Social Fit Club behoudt ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Bij wijzigingen worden alle leden per mail op de hoogte gesteld.

  ARTIKEL 13: OPENINGSTIJDEN EN CONTACTGEGEVENS

  Zie website.

  Garantieperiode

  Bij Health Me zijn wij zo overtuigd van ons concept dat iedereen bij het afsluiten bij één van onze formules automatisch gebruik maakt van de garantieperiode. Hierin garanderen wij dat we je fitter, sterker en vitaler kunnen maken mits je met regelmaat van minimaal twee keer per 10 dagen en optimaal twee keer per week komt Milonnen.

  De garantieperiode heeft een duur van drie maanden. In deze drie maanden dien je minimaal 20 keer te komen trainen op de Milon. Tussen de trainingen moet je minimaal één dag rust houden. Dit heeft te maken met de herstelperiode (supercompensatie) van de spieren. Besluit je binnen 3 maanden waarbij je minimaal 20 keer hebt getraind op de Milon dat het concept toch niet volledig aansluit bij jouw wensen en behoefte dan kan je vrijblijvend stoppen zonder verdere uitleg of verplichtingen.

  Ga jij deze uitdaging aan? Meld je dan nu aan voor een gratis try-out!

  Feedback

  Er is altijd ruimte voor verbetering! Daarom staan wij op voor suggesties hoe wij kunnen verbeteren. Het kan natuurlijk ook zijn dat je erg tevreden bent over Health Me. Dan horen wij dit natuurlijk ook graag. Wij kijken graag uit naar jouw feedback!

  Geef jouw feedback!


   Health Me blog

   Milon trainingen
   Milon Training
   Gezond eten
   Bewust zijn van je voeding, beweging en rust

   Meld je hieronder aan voor een gratis try out bij Health Me

    Wil jij starten met fitness, afvallen of fitter worden? En dat in een veilige en prettige omgeving? Maar stel je de eerste stap naar de sportschool steeds uit? Dan heeft Health Me voor jou een gepersonaliseerde oplossing!

    Contact

     @ 2023 Health Me • Algemene voorwaardenPrivacy Policy