Algemene voorwaarden

Gefeliciteerd met de eerste stap naar een gezonde levensstijl en bedankt dat jij ons hiervoor hebt gekozen! Door jouw inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Health Me Social Fit Club te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en huisregels zijn terug te vinden op www.healthme.nl en op te vragen bij de balie.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Ingangsdatum: dit is de aangegeven startdatum op het contract.

Garantieperiode: Health Me Social Fit Club biedt haar sporters een garantieperiode aan van de eerste 3 maanden van het gekozen abonnement. In deze 3 maanden dient er minimaal 20 keer te worden getraind op de Milon cirkel met minimaal één rustdag tussen de trainingen. In dat geval behoud je het recht om het abonnement binnen diezelfde periode te beëindigen. De overige looptijd van de overeenkomst komt te vervallen en er zijn geen verdere betalingsverplichtingen. De garantieperiode start vanaf de eerste training en verloopt exact 3 maanden na de eerste trainingsdag. Wanneer er na 20 trainingen wordt doorgegaan naar een nieuw trainingsplan/fase gaat automatisch de resterende looptijd van het contract in.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

Eenieder is welkom om lid te worden bij Health Me Social Fit Club. Er kan worden gekozen uit verschillende abonnementsvormen zoals gepresenteerd bij de inschrijving.

Daarnaast wordt er een bedrag gehanteerd voor de administratie/inschrijving en voor de opstart. Onder de inschrijfkosten vallen de volgende diensten: aanleggen van het e-dossier, het registreren van de bijbehorende applicaties, een pas/polsband en een vervangende pas/polsband bij verlies of diefstal. De opstart van bij Health Me Social Fit Club bestaat uit: één op één begeleiding (Milon personal trainingssessie), persoonlijke instelling van de apparatuur, implementeren van het trainingsschema en uitleg van overige club faciliteiten. Er geldt een bedenktijd van één week na ondertekening van het contract. Je hebt hierbij de mogelijkheid om het contract kosteloos te herroepen. Mits er nog geen gebruik is gemaakt van de diensten en faciliteiten. Indien hier wel gebruik van gemaakt is, zullen de inschrijf/administratie- en opstartkosten in rekening worden gebracht.

Voor de duur van het contract ontvang je een pas of polsband waar gebruik van kan worden gemaakt tijdens het contract. Het lidmaatschap staat op naam en is niet overdraagbaar. Je bent als lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en misbruik van de Health Me Social Fit Club pas/polsband en het lidmaatschap.

ARTIKEL 3: BEVRIEZINGEN

Voor iedere bevriezing dient er een bevriezingsformulier te worden getekend op de ingeschreven vestiging. Health Me Social Fit Club biedt haar leden de volgende mogelijkheden tot bevriezen: Vakantie: jaarlijks kan er maximaal één maand vakantie worden opgenomen. Tijdens de vakantie loopt de betalingsverplichting door. Aan het eind van de abonnementsduur wordt de afwezige periode toegekend als gratis periode. Is de abonnementsduur reeds verstreken zal de korting worden toegekend bij de herstart van het sporten.
Wil jij starten met fitness, afvallen of fitter worden? En dat in een veilige en prettige omgeving? Maar stel je de eerste stap naar de sportschool steeds uit? Dan heeft Health Me voor jou een gepersonaliseerde oplossing!

Contact

    @ 2023 Health Me • Algemene voorwaardenPrivacy Policy